ניהול צי רכב מרכז מידע
FM 2100 (דגם בסיסי)
• אבטחת / מעקב רכבים
• לחצן מצוקה / חירום
• תצוגה ע"ג מפות דיגיטליות בזמן אמת
• גדר וירטואלית
• כניסות / יציאות דיגיטליות

 

FM 4100 (דגם מתקדם)
• אבטחת / מעקב רכבים
• לחצן מצוקה / חירום
• תצוגה ע"ג מפות דיגיטליות בזמן אמת
• גדר וירטואלית
• כניסות / יציאות דיגיטליות