בדיקת קצב פרייםאיכות ההתקנה נקבעת במידה רבה על ידי מקצועיות המתקין והכלים הטכניים העומדים לרשותו לצורך הגדרת הצורך ובחירה מתאימה של ציוד הקצה הנדרש.

קצב פריים הינו אחד המרכיבים החשובים ביותר בבחירת מערכת ההקלטה הנתון מופיע במרבית המערכות בחלוקה לקצב מקסימאלי בצפייה \ קצב מקסימאלי בהקלטה.

דוגמא: 400fps\400fps הקלטה\צפייה